Burgemeester hoopt op antwoorden na onderzoek over teloorgang Sionsberg

Dokkum - ,,Het oude jaar eindigde in onze gemeente met een enorme domper, waar ik wat uitgebreider bij stil sta’’, aldus burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel tijdens haar nieuwjaarstoespraak dinsdagavond in de Grote Kerk in Dokkum.

,,Eind november is de Zorggroep Pasana failliet verklaard. Wij betreuren de positie waarin de medewerkers van De Sionsberg en de ouderenzorg verkeren. Voor de ouderenzorg is een doorstart aanstaande en het ziet er naar uit dat het overgrote deel van de medewerkers zijn belangrijke en dankbare werk in onze gemeenschap kan voortzetten. Maar we weten nog niet precies hoe die ouderenzorg straks wordt uitgevoerd en dat geeft toch onzekerheid. Voor de medewerkers van de Sionsberg is het faillissement een absoluut dieptepunt. Hun inzet, vaak vele jaren lang, kon rekenen op grote tevredenheid van de cliënten. En groot respect voor die toewijding hebben ze ook ervaren, maar als je ontslag krijgt aangezegd, is dat wel een heel bittere pil!’’ 'Onderzoek goede zaak' ,,De curatoren hebben aangekondigd onderzoek te zullen doen naar de oorzaken van het faillissement en dat lijkt me een goede zaak. Zo’n onderzoek levert hopelijk een antwoord op vragen en verschillende veronderstellingen over het hoe en waarom van de teloorgang van onze vertrouwde Sionsberg.’’ Toekomst van de zorg ,,Het faillissement zorgde voor verdriet, verontwaardiging en boosheid. En tegelijk moeten we ons weer richten op de toekomst van de eerste- en tweedelijnszorg in onze gemeente en de hele regio. We willen een nieuwe keten van zorg die past bij de zorgvraag van nu en straks in onze regio.’’ 'Inbreng vanuit de regio van belang' ,,Voor de nieuwe keten van zorg is ook de inbreng vanuit de hele regio van belang. Het open planproces dat nu, op initiatief van wethouder Boorsma, loopt en waaraan inwoners en zorgpartijen deelnemen, levert die inbreng. En het resultaat is niet vrijblijvend, voor geen van de deelnemers. De aandacht voor zo’n bouwfase hebben we ook in Den Haag gevraagd en gekregen. Ook daar beseft men drommels goed dat wat nu in Noordoost Friesland gebeurt, niet op zichzelf staat en dat het wegvallen van een klein, maar volwaardig ziekenhuis zorg in een dunbevolkte regio, vraagt om een toekomstbestendig alternatief. En dat is meer, zo hebben we voortdurend duidelijk gemaakt, dan goede huisartsenzorg en voldoen aan de wettelijke eisen rond aanrijdtijden.’’ Hart onder de riem ,,Uiteraard zijn er kaders en voorwaarden van zorgverzekeraar en curatoren. Maar voor de partijen die nu in beeld zijn voor die zorgverlening is het van groot belang om te weten welke vormen van zorg de inwoners zelf het belangrijkst vinden. Op 17 januari vindt de conferentie plaats waar die zorgvraag wordt ingekleurd. Ik hoop van harte dat we in de loop van dit nieuwe jaar kunnen spreken van een nieuw centrum voor medische zorg , waar de inwoners van onze regio vertrouwen in hebben en waar ze terecht kunnen voor het merendeel van hun zorgbehoeftes. En waar een stevige basis is gelegd voor uitbouw in de toekomst. Uiteraard hopen we dat zo veel mogelijk medewerkers van de Sionsberg in het nieuwe centrum hun prachtige werk kunnen hervatten. Maar dat geluk zal lang niet iedereen gegeven zijn. Zo eerlijk moeten we ook zijn. We kunnen hen alleen een hart onder de riem steken en dat doen we vanavond met kracht!’’ Foto's: Klasina van der Werf