Lintje Jannie Veenema voor inzet dorpshuis Raard

Raard - Jannie Veenema-Praamstra (66) uit Raard is zaterdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij kreeg de Koninklijke Onderscheiding in het dorpshuis De Nije Pôle in Raard uit handen van burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel.

Jannie Veenema was van 1986 tot 1990 vrijwilliger bij het Dorpsbelang Raard-Bornwird. Ook heeft ze zich ingezet voor de realisatie van het dorpshuis. Verder is ze sinds 1989 beheerder van de Stichting Dorpshuis Raard-Bornwird. Zij maakt het dorpshuis schoon, doet de was en houdt de voorraad bij. Ook houdt zij de agenda bij en draait zij bardiensten. Tevens is zij altijd aanwezig als er groot onderhoud verricht dient te worden. Daarnaast maakt Veenema de roosters voor de vrijwilligers en ondersteunt zij de penningmeester (30 uur per maand). Verder is Jannie Veenema ouderling en organiseert zij al 15 jaar lang de Wereldgebedsdag. FOTO FDS FOTOPRESS