Kerstzang op de vroege kerstochtend in de straten van Kollum

Kollum - KOLLUM - Het is inmiddels een jarenlange traditie, het kerstzingen op de eerste kerstochtend in de straten van Kollum.

Om zes uur donderdagmorgen had iedereen zich verzameld bij Pro-Rege en daar werden de deelnemers in twee groepen verdeeld, de groep mensen die van zingen houdt en Brassband Wilhelmina.
Er werd eerst samen bij hoofdingang van Pro Rege een kerstlied ten gehore gebracht. Daarna ging de groep mensen lopend hun route vervolgen door de straten van Kollum- Zuid, waaronder de Regnerus Meinardystraat, Eskesstraat, Uniahof, Bernhardlaan en Waterlelie. Brassband Wilhelmina begint de route traditioneel bij het kerkje in Augsbuurt, daarna vervolgden zij hun route door de straten, Westerdiepswal en de Gerrit Bleekerstraat en vervolgens ging de route door Kollum-Noord. Na anderhalf uur kwam iedereen bij Meckamastate waar er nog een paar kerstliederen werden gespeeld. Na afloop was er koffie en kerstbrood voor iedereen.
FOTO'S FOKKE JONGSMA