Coalitie geeft ‘mienskip' Dantumadiel ruimte

Kollum - DAMWALD De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en FNP in de gemeente Dantumadiel willen vrijwilligerswerk stimuleren en de kracht van de samenleving versterken.

Die wens wordt nu concreet ingevuld, door verenigingen en maatschappelijke instellingen in de gemeente Dantumadiel vrij te stellen van OZB op hun gebouwen. Dat betekent een forse daling in de lasten voor onder meer ijsbaanhokjes, verenigingsgebouwen, sportkantines en dorpshuizen.
Er is al door meerdere politieke partijen vaker gesproken over een initiatief om maatschappelijke instellingen vrij te stellen van de gemeentelijke onroerend zaakbelasting (OZB). Tot op heden was het echter nog niet gelukt om dit succesvol in te voeren en stuitte dit op veel praktische bezwaren. De partijen CDA, ChristenUnie en FNP hebben in hun coalitieakkoord “Ien mei de Mienskip” afgesproken de samenleving te zullen versterken en vrijwilligerswerk te stimuleren. Dat blijft niet alleen bij woorden, maar bij de begrotingsbehandeling hebben ze hiervoor een motie ingediend. Daarin is aan het college van B&W gevraagd om met een concreet voorstel te komen, waarin instellingen met een algemeen nut of sociaal belang worden gecompenseerd voor de door hen betaalde OZB. “Wy binne dan ek wiis dat ús ynititatief en it útstel fan B&W, ôfrûne wike op folsleine stipe fan de gemeenterie rekkenje koe” aldus FNP-fractievoorzitter Jerrit de Bruin namens de drie coalitiepartijen. Vanaf 2015 worden de organisaties met een algemeen nut of sociaal belang in de gemeente Dantumadiel volledig gecompenseerd in hun de door hen te betalen OZB.