Sionsbergdag: Allemaal rond de tafel voor goede zorg dichtbij

Dokkum - Op de Sionsbergdag op zaterdag 17 januari wordt een plan ontwikkeld door inwoners, zorgprofessionals en andere betrokkenen voor goede zorg dichtbij in Noordoost Friesland. “Deze regio schrijft geschiedenis,” aldus onafhankelijk deskundige op het gebied van conflictbemiddeling en besluitvorming, Anke Siegers.

Nog nooit eerder zaten bevolking, zorgpartijen en betrokkenen rond de tafel om de zorg in hun eigen regio mee te ontwerpen. En het belangrijkste is dat de regio ook echt invloed heeft.” Binnen de vooraf gestelde kaders wordt namelijk door betrokkenen zelf de ruimte ingevuld voor goede zorg dichtbij. “Het proces dat we met elkaar en alle betrokken partijen neerzetten is gebaseerd op een succesvolle aanpak uit Nieuw Zeeland. Op deze schaal uniek in Nederland, maar zodra we in Noordoost Friesland laten zien dat we op deze manier samen tot een breed gedragen plan kunnen komen, kan het grote gevolgen hebben voor landelijk beleid,” zo stelt Anke. Nederland kantelt Anke Siegers begeleidt organisaties in het onderwijs, (jeugd)zorg en gemeenten. Overkoepelend thema in haar manier van werken is: eigenaarschap. “Wanneer alle betrokkenen samen besluiten over wat er nodig is om de situatie te verbeteren, zijn zij gemotiveerd om hier in samenwerking energie in te steken,” zo zegt Anke. “Dit is een werkelijke verandering in de besluitvorming. Dat geldt voor alle niveaus: bestuur, beleid, professionals en burgers.” Daarnaast is Anke betrokken bij ‘Nederland kantelt’, het platvorm van Jan Rotmans dat kantelbewegingen in Nederland verbindt en versnelt. Iedereen wordt goed voorbereid Klaas de Jong is ook als onafhankelijk deskundige benaderd door Zorgbelang Fryslân om het proces gestalte te geven. “We zijn van start en de eerste voorbereidingsgesprekken zijn gevoerd. De bedoeling van deze gesprekken is dat iedereen zorgvuldig wordt geïnformeerd en geholpen om hun ideeën over ‘goede zorg dichtbij’ goed te kunnen uiten op de Sionsbergdag.” Klaas kent de regio en heeft vanuit het project ‘Johanna’ al veel inwoners gesproken over de leefbaarheid en de gezondheidszorg in het gebied. Goede zorg dichtbij sluit daarop aan. “Dongeradeel is een prachtige regio met mooie, warme mensen. Mensen met ideeën die bij de regio horen. Als er vanuit die ideeën een gezamenlijk plan ontstaat dat binnen de kaders past, dan is dat een duurzaam plan. Dat er vooraf kaders gesteld worden is logisch. Wie een huis wil bouwen, moet zich ook aan bepaalde kaders en eisen houden.” Klaas was onder andere bestuurlijk betrokken bij het pensioenfonds PGGM, en de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU'91. Zijn kracht ligt in het analyseren van problemen, het ontwerpen van vernieuwingen en het creëren van draagvlak voor en het implementeren van duurzame veranderingen. Dorpsbelangen Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland c.a. al benaderd Vorige week zijn de dorpsbelangen van Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland c.a. benaderd over de voorbereiding op de Sionsbergdag op zaterdag 17 januari. Vanuit deze gemeenten wordt namelijk het meest gebruikgemaakt van De Sionsberg. In Dokkum, Ferwerderadiel, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en op Ameland en Schiermonnikoog worden open informatiebijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomsten zijn hetzelfde van opzet als de voorbereidingsgesprekken via de dorpsbelangen. Proces ook thuis op de voet te volgen Tijdens de ‘Sionsbergdag’ op zaterdag 17 januari worden de ideeën van alle inwoners, zorgpartijen en anders betrokkenen bijeengebracht en wordt er in gezamenlijkheid toegewerkt naar een gedragen plan. Via verschillende media is het proces voor mensen thuis op de voet te volgen. Wat wordt er met het plan gedaan? “Zodra het plan klaar is en iedereen er achter staat gaan alle betrokken partijen zich samen inzetten voor het realiseren ervan. Dit is vooraf afgesproken,” zo stellen de projectleiders. “Het is bijzonder om te merken hoe betrokken de mensen zijn wanneer het gaat over de Sionsberg en de zorg in de regio.” Hoe kunt u meedoen? Kijk op www.bouwmeeaandesionsberg.nl voor meer informatie over het proces en over hoe u mee kunt doen. Houd ook de huis-aan-huisbladen in de gaten voor aanvullende informatie.