Meester Germ mag voorlopig blijven

Dokkum - Germ de Vries blijft voorlopig op de Burgerschool in Dokkum. Hoewel hij in eerste instantie per 1 januari vrijgesteld was van werkzaamheden, heeft Roobol-directeur Trees Galama hem nu gevraagd vanaf 5 januari zijn werk te hervatten tot alle formele zaken zijn afgehandeld, zoals inspraak en advies van de medezeggenschapsraad (MR).

Daarnaast wordt een interimdirecteur aangetrokken die de opdracht krijgt de verstoorde verhoudingen tussen alle geledingen en Trees Galama te herstellen. De MR heeft inmiddels een jurist ingeschakeld. RvT Roobol ten onrechte benoemd Verder is aan het licht gekomen dat de huidige Raad van Toezicht van de stichting Roobol ten onrechte is benoemd. Dat bevestigde wethouder Pytsje de Graaf donderdagavond tijdens de raadsvergadering in de gemeente Dongeradeel. De gemeenteraad van Dongeradeel had de benoeming van de leden officieel moeten goedkeuren en dat is niet gebeurd. Een motie van VVD, Algemeen Belang Dongeradeel en Dongeradeel Sociaal om voor 1 maart 2015 met een nieuw voorstel tot benoeming te komen werd door de wethouder dan ook overgenomen. Onderwijs hoogbegaafden behouden Voor de benoeming van de leden was daarnaast een voordracht van ten minste 1/3 door de ouders nodig. De wethouder gaat ook in gesprek met het bestuur van Roobol met als inzet om het onderwijs aan hoogbegaafden op de Burgerschool in Dokkum te behouden. De stichting Roobol heeft laten weten om met ingang van het schooljaar 2016-2017 te zullen stoppen met het aanbieden van onderwijs aan hoogbegaafden op de Burgerschool in Dokkum. Daar zijn de ouders en verschillende gemeenteraadsleden het niet mee eens.