Dodenherdenking op de Soensterdijk

KOLLUMERPOMP - Bij het verzetsmonument op de Soensterdijk onder Kollumerpomp werd de Nationale Dodenherdenking gehouden. Eerst was er de 'stille tocht' naar het verzetsmonument op de Soensterdijk. Chr. Muziekvereniging Wilhelmina uit Kollum speelde daarna toepasselijke liederen waarna burgemeester Bearn Bilker een korte toespraak hield. Femke Wouda van CBS De Wegwijzer uit Kollumerpomp mocht een gedicht voorlezen. Vervolgens werd er een verhaal voorgedragen door  de heer Wim Ganzinga.

Na de twee minuten stilte werd de 'The Last Post' gespeeld en werden aansluitend twee coupletten van het Wilhelmus gezongen. Hierna waren de kransleggingen door burgemeester Bilker, Stichting 'Friesland 1940-1945', 'Bond van Wapenbroeders', vereniging Plaatselijk Belang Kollum met leerlingen van de Prins Bernhardschool uit Kollum, Oranjecomité Kollum, familieleden van mensen in het verzet 1940-1945. Daarna kon iedereen persoonlijk bloemen leggen bij het monument waarna de plechtigheid was geëindigd. FOTO'S FOKKE JONGSMA