Veel belangstelling bij Dodenherdenking Aldwâld

ALDW - ÂLD - In Aldwâld wordt om de vijf jaar een herdenking gehouden bij het graf van Heine de Bruin. Heine de Bruin is aan het einde van de oorlog bij de Soensterdijk gesneuveld. Ter nagedachtenis aan hem werd op maandagochtend 4 mei een krans bij zijn graf gelegd. Deze krans werd gedragen door leerlingen van de Van Heemstraschool en het gedicht werd voorgelezen door leerlingen van De Tarissing.

Het is een bewuste keuze van Doarpsbelang Aldwâld om de kinderen van de beide basisscholen te betrekken bij de herdenking omdat het voor hen ook duidelijk moet zijn dat vrijheid en vrede een kwetsbaar gegeven is. De ouderen in ons dorp hebben nog herinneringen aan de oorlog in ons land -en Indië- en in het bijzonder aan familieleden en bekenden die zijn gesneuveld. Jongeren hebben de beelden op het netvlies van de oorlogen in bijvoorbeeld Syrië en Oekraïne. De overeenkomst tussen de Tweede Wereldoorlog met de recentere oorlogen is dat er mensen, zoals Heine de Bruin, voor onze vrijheid en vrede zijn gevallen. Na het voorlezen van een gedicht door Janke de Bruin en Sybricht Dijkstra van De Tarissing volgde een toespraak van Burgemeester Bilker. Vervolgens werd er twee minuten stilte in acht genomen. Na het spelen van de Taptoe door Hein Adema, de kranslegging door de vier leerlingen van de Van Heemstra, hebben familieleden, kinderen van de beide basisscholen en inwoners van Aldwâld bloemen bij het graf van Heine de Bruin gelegd. FOTO’S SAKE BEERSTRA