Uitreiking jubileumboek v.v. Oostergo

EE - De ereleden Eabele Talstra en Oane Attema van de v.v. Oostergo mochten zaterdag het eerste exemplaar van een heus boekwerk in ontvangst nemen. Tijdens het 50 jarig jubileum in augustus 2014 kon men intekenen voor dit prachtige naslagwerk dat 145 pagina’s telt.

Voorzitter Wieger Sikkema sprak voor de uitreiking zijn dank uit voor de vele vrijwilligers die meewerkten aan de unieke verslagen, belevenissen en foto's die het jubileumboek rijk is. Het noemen van namen is de voorzitter voorzichtig mee, omdat er achter de schermen nogal wat werk verricht is, en dan gauw iemand vergeten wordt. Door voorinschrijving kon men na de officiële uitreiking het prachtige boek mee naar huis nemen. Indien iemand vergeten is om zich in te schrijven, geen probleem. Er zijn voldoende exemplaren verkrijgbaar. De informatie staat op de website van v.v. Oostergo.