Leerlingen !mpulse Kollum veilig naar school!

KOLLUM - Donderdag 30 april a.s. stond !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles, in het teken van verkeersveiligheid.

Elke dag gaan er duizenden scholieren op de fiets naar school. Ook bijna alle leerlingen van !mpulse Kollum komen met de fiets naar school. Om de leerlingen bewust te maken van de risico’s die het met zich meebrengt om door het drukke verkeer te fietsen en vooral om te laten zien wat ze zélf kunnen doen om ongelukken te voorkomen, wordt er deze week volop aandacht besteed aan dit thema. Les van verkeersslachtoffers De gastles van een verkeersslachtoffer is een heftig onderdeel van het project over verkeersveiligheid, maar wel een heel belangrijke. Hiermee worden de leerlingen bewust gemaakt van het feit dat iedereen van het ene op het andere moment een verkeersslachtoffer kan zijn. De gastles wordt gegeven aan alle leerlingen van klas 3. Verkeersmarkt De verkeersmarkt wordt georganiseerd met medewerking van o.a.: de politie, ambulancedienst en Veilig Verkeer Nederland. De leerlingen nemen in groepen deel aan verschillende spectaculaire activiteiten in en om de school. Zo nemen ze zelf plaats achter het stuur van een grote vrachtauto om te ervaren wat precies de ‘dode hoek’ is en hoe ze daar mee om moeten gaan als fietser. Ook krijgen de leerlingen van een ambulanceverpleegkundige de basislessen van het verlenen van Eerste Hulp en ervaren ze hoe het is om als blinde deel te nemen aan het verkeer. FOTO'S SAKE BEERSTRA