Kinderen uit Ee zetten Oosternijkerk op z'n kop

Ee - De kinderen van cbs De Gearing uit Ee vierden woensdag feest in Oosternijkerk. De ‘master en juffendei' werd gecombineerd met de Koningsspelen. Bovendien was juf Annie Tjepkema 25 jaar juf. Via de rode loper bereikte ze het feestterrein en bij de ereboog werd zij toegezongen door alle kinderen. Vervolgens konden de kinderen zich uitleven op de springkussens en andere attracties die door Hoogland attractieverhuur waren klaargezet.

Juf Annie Tjepkema (47) uit Oudwoude heeft het langste les gegeven aan groep 3. Momenteel is ze juf van groep 5 en 7. ,,Dy 25 jier binne omflean'', zegt ze. Het was voor haar een grote verrassing dat de kinderen een liedje hadden ingestudeerd. ,,Geweldich!'' Foto's: Klasina van der Werf. Zie ook het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdag 1 mei 2015.