Plaatselijk Belang Tweelingdorp zet Oudejaarsploeg in het zonnetje

Gerkesklooster - In Dorpshuis Rehoboth is onlangs de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang Gerkesklooster-Stroobos gehouden.

Plaatselijk Belang houdt zich met zaken bezig als onder andere de leegstaande panden in het dorp, de fiets-veiligheid van de Trekweg en Parallelweg, de aanleg van een Multifunctioneel Beweegveld en de juiste verdeling van de subsidies uit het Leefbaarheidsfonds. Voorzitter Wietske Poelman presenteerde de primeur van een op te zetten vrijwilligersnetwerk in Gerkesklooster-Stroobos. Dit gaat het 'Dorpsloket' heten, waarbij dorpsbewoners elkaar kunnen gaan helpen waar nodig. Dit in het kader van de Burgerparticipatie. Het loket wordt nog uitgewerkt en Plaatselijk Belang gaat in overleg met het dorp Eastermar, Tytsjerksteradiel, waar zo’n loket inmiddels succesvol draait. Plaatselijk Belang zette de Oudejaarsploeg in het zonnetje. Door tijdens Oudjaarsnacht een feest te organiseren voor het gehele dorp verloopt de jaarwisseling de afgelopen jaren in Gerkesklooster-Stroobos rustig en zonder vernielingen. Omdat zo’n feest de saamhorigheid bevordert werd de heren door bestuurslid Siemon Luimstra een oorkonde met een presentje aangeboden.