Noordoost-Friese kringloopboeren leren zich te verbeteren

BURGUM - Al twintig jaar zijn er in de Noardlike Fryske Wâlden kringloopboeren actief. Door verschillende maatregelen houden ze de kringloop gesloten en belasten zo de omgeving minder.

De ene kringloopboer haalt betere resultaten dan de andere. Daarom organiseert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW), de koepel van agrarische natuurverenigingen in Noordoost-Fryslân, vrijdag 1 mei een bijeenkomst waarin een deskundige uitlegt hoe ze hun cijfers kunnen verbeteren. Tijdens de studiebijeenkomst in Burgum worden cijferoverzichten getoond die inzicht geven in de verschillen tussen de melkveebedrijven en bepaalde onderdelen van de bedrijfsvoering. ‘We gaan de cijfers verder analyseren en uitdiepen. Hoe kan een kringloopboer betere bedrijfsresultaten halen? Hoe kan hij de benutting van stikstof en fosfaat verbeteren op bedrijfsniveau, op de bodem en bij de koeien? Dat soort vragen komen aan de orde’, zegt Foppe Nijboer, voorzitter van de NFW-themagroep landbouw, milieu en water. Kringloopwijzer De verenging NFW heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de kringloopwijzer, die inzichtelijk maakt hoe veehouders op een zo efficiënt mogelijke manier kunnen omgegaan met nutriënten. In 2014 is voor een groot aantal bedrijven in de Noardlike Fryske Wâlden de kringloopwijzer ingevuld. Vaak in samenwerking met het onderwijs, zoals van Hall Larenstein en het Nordwin College. Uit de ingevulde formulieren komt naar voren dat er veel verschillen zijn tussen de bedrijven. Veel te verdienen De studiebijeenkomst in Burgum wordt geleid door een van de ontwikkelaars van de kringloopwijzer. ‘Hij legt uit hoe de kringloopwijzer werkt, welke ontwikkelingen te verwachten zijn, hij geeft inzicht in kringloopcijfers en vertelt hoe je de cijfers kunt verbeteren’, aldus Nijboer. ‘Er is veel te verdienen voor milieu en portemonnee. Maar ook het sociale aspect van kringloopboeren geeft winst.’