Foeke Sjoerds Skoalle in Oosternijkerk krijgt een Gezond Schoolplein!

OOSTERNIJKERK - Het Schoolpleinen ActieTeam van de Foeke Sjoerds Skoalle in Oosternijkerk gaat dinsdag 28 april van start met de ontwikkeling van een Gezond Schoolplein!

Die dag ontvangt de school uit naam van het ambitieuze project ‘Gezonde Schoolpleinen’ een cheque ter waarde van 50.000 euro. De financiering voor het project Gezonde Schoolpleinen is mogelijk gemaakt door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De cheque staat niet alleen voor een geldbedrag, maar ook voor ondersteuning bij het realiseren van een uitdagend, groen en rookvrij schoolplein. Het plein levert een bijdrage aan de gezondheid van kinderen omdat het buitenspelen stimuleert. Kinderen beoordelen een groen plein beter dan een grijs plein en willen graag meepraten en hun ideeën delen. Zij staan dan ook centraal in dit project. Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad helpen tot eind 2016 in totaal zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Dit is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. De Foeke Sjoerds Skoalle is daarom blij dat zij geselecteerd is. “Het gezonde en levendig kloppende hart van Oosternijkerk” Onno Bouma, directeur: “Een basisschool wordt wel eens bestempeld als ‘het hart van een dorp’. Een gezond hart zorgt voor een actief en bruisend leven. De Foeke Sjoerds Skoalle wil graag ‘Het Gezonde Hart’ van Oosternijkerk zijn. Het huidige schoolplein ziet er niet aantrekkelijk uit en nodigt niet uit voor veelzijdige gezonde bewegingsactiviteiten. Met het realiseren van een Gezond Schoolplein krijgen de kinderen én het dorp een uitnodigend schoolplein waar tijdens en na schooltijd ruimte is voor vele vormen van beweging, maar dat ook dient als ‘buitenlokaal’ waar kinderen kunnen leren. Zo wordt de school, met daarbij het schoolplein, weer het gezonde en levendig kloppende hart van Oosternijkerk.”