Raadsvergadering Kollumerland verplaatst

KOLLUM - In verband met het overlijden van PvdA-raadslid Jikke Schaafstal-Cuperus is de raadsvergadering van 19 maart verplaatst naar 26 maart.

Op 19 maart komt de raad in een bijzondere vergadering bijeen om stil te staan bij haar overlijden. http://kollumerland.raadsinformatie.nl/