PvdA-raadslid Jikke Cuperus overleden na val

Kollumerzwaag - Jikke Schaafstal-Cuperus (67) raadslid voor de PvdA in de gemeenteraad van Kollumerland c.a. is zaterdagavond overleden. Dat gebeurde na een val van de trap.

Het ongeluk gebeurde zaterdag in haar woning aan de Spoarbuorren Sud in Kollumerzwaag. Ze werd volgens de politie 's avonds levenloos aangetroffen. Omdat de doodsoorzaak aanvankelijk niet vaststond, verrichtte de politie forensisch onderzoek. In de loop van zondag werd bekend dat er geen sprake zou zijn geweest van een misdrijf. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Vanavond komt de gemeenteraad informeel bijeen om haar te gedenken. Mogelijk wordt dan ook besloten om de vergadering van komende donderdag te verplaatsen. ,,Wy binne ferslein'', reageert burgemeester Bearn Bilker, die dit weekeinde de familie bezocht. Schaafstal (68) was sinds 1987 actief voor de partij. Van 1987 tot 1999 was ze lid van Provinciale Staten. Vanaf 2002 was ze vijf jaar penningmeester van het gewest Friesland. In 2009 werd ze bestuurslid van de afdeling in Kollumerland en sinds 2014 is ze raadslid. Bilker noemt haar een ,,gedegen en sociaal zeer bewogen raadslid''. Naast haar werk als raadslid was ze tevens Lid van de cliëntenraad Radiografisch Instituut Friesland en Secretaris van de Stichting Urology for all. Jikke Schaafstal-Cuperus in januari 2014: “Ik heb er voor gekozen om mij kandidaat te stellen voor de gemeenteraad omdat ik er van overtuigd ben dat een ieder op zijn tijd een steentje moet bijdragen om de gestelde doelen te bereiken. Door mijn werk kom ik regelmatig in landen waar (nog) niet een democratische maatschappij is opgebouwd, daar geldt nog steeds het recht van de sterkste en gezondste.Wanneer je daar bent geweest besef je des te meer dat wij er aan moeten werken, democratisch, om onze maatschappij in stand te houden en dat kan naar mijn mening alleen als we bereid zijn eerlijk te delen en verantwoordelijkheid te nemen. Dat mensen betaald werk hebben, dat kinderen naar school kunnen gaan, dat een ieder een goed en veilig dak boven het hoofd heeft, dat kansen( soms meer kansen) worden geboden,dat er inspraak is voor burgers, dat er serieus om gegaan wordt met bezwaren, dat er sprake is van een veilige leefomgeving, dat er zorg is voor diegenen die zichzelf niet (volledig)kunnen redden. De gemeente heeft mogelijkheden om aan al deze punten aandacht te besteden en beleid te maken waardoor onze doelen worden bereikt. Daar wil ik mij de komende periode voor inzetten.” Bijgaande foto werd gemaakt op zaterdag 28 februari. Vertegenwoordigers van de PvdA-afdelingen Dantumadiel, Kollumerland en Dongeradeel gingen toen de straat op in de wijk ‘it Fugellân’ in Dokkum. Ook PvdA-lijsttrekkers Jannewietske de Vries (Provinciale Staten) en Henni van Asten (Wetterskip) en kandidaat-Statenleden Douwe Hoogland en Marco Keizer gingen mee op pad. Een oude brandweerauto met luidsprekers complementeerde de hele groep. Op de foto  tweede van links Jikke Cuperus.