Kevin Merkus jongste raadslid Kollumerland

KOLLUM - De 23-jarige Kevin Merkus uit Kollum zal op donderdag 30 april officieel tot raadslid van Kollumerland c.a. worden geïnstalleerd. De sociaal-democraat volgt Jikke Cuperus op binnen de twee man sterke PvdA-fractie. Donderdag vormde Merkus al deel van de raadscommissie, maar hij liet het woordvoerderschap hierbij wijselijk over aan Sjoerd Keizer. Merkus is in het dagelijks leven gedurende vier dagen per week docent Maatschappijleer en Nederlands aan het Lauwerscollege en één dag in de week aan het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand.

Binnen de raad wil hij zich inzetten voor vooral het behoud van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs in zijn gemeente. Hij is van plan zich bij de eerstvolgende verkiezingsronde kandidaat te stellen voor een raadszetel. Na zijn intrede zal hij het jongste raadslid in Kollumerland c.a. zijn. Foto: Jelle Raap