Leerlingen herdenken Fryske befrijdingsdei

TERNAARD - De Fryske befrijdingsdei is woensdag 15 april herdacht door de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van CBS It Harspit uit Ternaard. De leerlingen van groep 8 onderzochten de geschiedenis en het verhaal achter de verschillende gedenktekens die het dorp rijk is: De graven van de vliegeniers, het graf van de heer A. Nauta, de gedenkramen van de kerk en ook het monument.

Het monument lijkt op een toren, van boven ruw afgewerkt. Dit verwijst naar het mensenleven dat afgebroken werd. De rode stenen boven verwijzen naar het bloed dat vloeide. Op de gedenkplaat staat ‘voor hen die vielen’. Links staat een Oranjeboom die symbool staat voor de band met het Huis van Oranje. Rechts staat een bankje. Om even te gaan zitten en tijd te nemen om te (her)denken en bewust te zijn van het feit dat wij in vrijheid kunnen leven. De leerlingen van groep 8 vertelden de verhalen die ze achterhaald hebben, legden bloemen en spraken gedichten uit. Daarna lieten zij de leerlingen van groep 7 weten dat zij volgend schooljaar de herdenking mogen leiden, de verhalen mogen onderzoeken en vertellen… want: Vrijheid geef je door! Foto Bote Sape Schoorstra