Leerlingen praktijkonderwijs op bezoek bij bedrijven in de regio

DOKKUM - Praktijkonderwijs is een vorm van onderwijs die leerlingen opleidt voor een volwaardige deelname aan de samenleving. Werk is daarvan een belangrijk onderdeel.

Werk zorgt namelijk voor structuur en onafhankelijkheid. Toeleiding naar arbeid is een van de rode draden in het praktijkonderwijs en dat is terug te vinden in de inrichting van de school en het lesaanbod. Een voorbeeld hiervan zijn de jaarlijkse excursies naar de bedrijven die leerlingen van de J.J. Boumanschool een stageplek bieden. Leerlingen die stagelopen op een bedrijf zijn trots op hun werkomgeving en het is leuk om hun stageplek te presenteren aan medeleerlingen. Een kijkje achter de schermen van een bedrijf is natuurlijk bovendien leerzaam. Veel onderwerpen die tijdens de lessen op school ter sprake komen zijn op een bedrijf in werkelijkheid te aanschouwen. Denk bijvoorbeeld aan regel- en wetgeving aangaande hygiëne en milieu. Dit jaar hebben leerlingen de volgende bedrijven bezocht: bakkerij Jorritsma, slagerij Weidenaar, Hoogstra schadeherstel, verfgroothandel Olijslager en Tuincentrum de Triemen, locatie Driezum. Leerlingen en leerkrachten kunnen terug kijken op een zeer geslaagde en leerzame excursieweek, die zeker voor herhaling vatbaar is.