Opening peuterspeelzaal It Wrottershonk in Kollumerzwaag

KOLLUMERZWAAG - Vrijdag 17 april wordt peuterspeelzaal It Wrottershonk in Kollumerzwaag geopend door wethouder Jan Benedictus van de gemeente Kollumerland ca. De peuterspeelzaal is sinds november 2014 een non-profit stichting gestart na het faillissement van Amerins.

De peuterspeelzaal is gevestigd in een lokaal van CBS de Stapstien. Er is een eigen ingang en speelplein voor de peuters. Inmiddels maken ruim 45 leerlingen gebruik van It Wrottershonk. De peuterspeelzaal wordt voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie, het VVE-onderwijs, gesubsidieerd door de gemeente. Dit biedt zorg kinderen de mogelijkheid om meerdere dagdelen naar de peuterspeelzaal te gaan. It Wrottershonk heeft inmiddels vele dienstjaren. In 1985 is onder deze naam het peuteronderwijs opgezet, onder het voormalige Sociaal en Cultureel werk. U bent van harte welkom as. vrijdag 17 april van 16:00 - 18:00 uur. Locatie: Skoallestrjitte 14 Kollumerzwaag. (ingang via Hille Veenstrastrjitte).