Exclusief verslag over bevrijding Dokkum 70 jaar geleden

Dokkum - Het is vandaag precies zeventig jaar geleden dat Dokkum, als eerste stad van Friesland, bevrijd is. Doordat Duitse troepen de stad opnieuw bedreigden, bevond Dokkum zich op zaterdag 14 april 1945 in een uiterst gevaarlijke positie.

In het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdag 10 april stond een nog nooit eerder gepubliceerd verslag dat een gedetailleerd beeld geeft van hoe Dokkum zichzelf heeft bevrijd voordat de Canadezen kwamen. Burgerslachtoffers Het verslag is in opdracht van de Gemeentelijke Commandant Eekhof  geschreven door S. van Klaarbergen, bij wie thuis vóór de bevrijding de geheime bijeenkomsten plaatsvonden. Het verslag is later beschikbaar gesteld door dr Sipkes aan de familie Hacquebord. De familie denkt hiermee een bijdrage te leveren aan de herinnering aan de bevrijding van Dokkum, precies zeventig jaar geleden. In het verslag wordt onder andere aandacht besteed aan de burgers Piet Eekhof (16) en Oege Monsma (56) die vandaag zeventig jaar geleden onbedoeld door verzetsmensen werden doodgeschoten bij de Woudpoortsbrug in Dokkum. Piet Eekhof was de zoon van de gemeentecommandant. Gevechten Dokkumer Nieuwe Zijlen Ook komen de gevechten bij Dokkumer Nieuwe Zijlen op zaterdag 14 april 1945 uitgebreid aan bod. Probleem was dat op een gegeven moment de munitie op was. Tjerk Hacquebord moest op zijn motor in allerijl naar Dokkumer Nieuwe Zijlen om nieuwe te brengen. Hij reed langs omwegen om de Duitse patrouilles te ontwijken. Omdat Duitsers Dokkum opnieuw bedreigden was haast geboden voor Tjerk Hacquebord en districts-operatieleider Humalda om de oprukkende Canadezen te bereiken. De staf wachtte in spanning af totdat om 19.00 uur plotseling de Canadese tankspits Dokkum binnen rolde. Vanaf dat moment kende de vreugde geen grenzen meer. Iedereen ging de straat op. ,,Dokkum is vrij!'' Voor het volledig verslag, zie het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van vrijdag 10 april 2015.