TechnologieCentrum Noord-Nederland & Innovatiehuis Lauwersdelta tekenen samenwerkingsverband

BUITENPOST -  Innovatiehuis Lauwersdelta en TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN) gaan samenwerken om de Noord-Nederlandse economie te stimuleren. Afgelopen week hebben de heer M. R. van der Veen (Innovatiehuis Lauwersdelta) en de heer W.G. Rijke (TCNN) een samenwerkingsverband ondertekend waarin dit gezamenlijk doel wordt nagestreefd.

‘Met deze samenwerking willen wij de economie in onze prachtige regio versterken. Het innovatiehuis en TCNN vullen elkaar aan op het gebied van kennisdeling en organisatiekracht, aldus kwartiermaker Martin van der Veen. ‘Beide partijen hebben als doel om werkgelegenheid te creëren. Het innovatiehuis heeft een focus op start-ups terwijl het TCNN juist genesteld is binnen het midden- en klein bedrijf in Noord-Nederland’, aldus directeur Wytze Rijke. Met deze samenwerking kunnen we samen optrekken in het versterken van de economie in Noord-Nederland. Daarbij speelt het stimuleren van innovatie en samenwerkingen een grote rol. Beide partijen erkennen dat zij elkaar in het verwezenlijken van hun missie hierop kunnen aanvullen, waarbij het innovatiehuis een focus heeft op de start-ups terwijl TechnologieCentrum Noord-Nederland juist is genesteld binnen het midden- en klein bedrijf in Noord-Nederland.