Kollumerland raakt grond niet kwijt

KOLLUM - Omdat de gemeente Kollumerland er nog niet in is geslaagd om grond te verkopen aan de Van Broersmastraat in Kollum en de Harm Smidswei in Kollumerzwaag wordt er een verlies geleden van in totaal € 86.514. Het college stelt aan de raad voor dit bedrag te onttrekken aan de bedrijfsreserve grondexploitatie. Om deze pot aan te vullen wordt een bedrag van € 65.416 uit de saldireserve gehaald.

Aan de Van Broersmastraat konden vier woningen worden gebouwd. Twee kavels zijn van de gemeente en twee kavels van een particuliere eigenaar. Een van de particuliere kavels is verkocht. Voor de gemeentelijke kavels is wel belangstelling getoond, maar mede door de ontwikkeling van de woningmarkt en de economische crisis heeft dit nog niet tot daadwerkelijke verkopen geleid. Daarom wil het college de grondprijzen van de twee nog beschikbare kavels verlagen naar € 115 exclusief btw voor de eerste 700 m2 en € 50 exclusief btw voor het meerdere. Aan de Harm Smidswei is nog plaats voor zes bedrijfsgebouwen en twee woningen. Er heeft zich een partij gemeld voor de aankoop van een perceel bedrijfsgrond ter uitbreiding van zijn huidige bedrijf. Ondanks deze verkoop moet ook in dit plan de verwachte looptijd worden verlengd.