‘Hopelijk blijven patiënten de dorpspraktijk trouw'

Ee/Anjum - Het is voor huisartsen op het platteland steeds moeilijker om aan alle landelijke eisen te voldoen. Jur Lamers en Roel de Vries van de huisartsenpraktijken van Ee en Anjum spelen in op deze ontwikkeling. ,,Anders blijft er straks helemaal niks meer over in deze dorpen.''

Jur Lamers (67) heeft in de 22 jaar dat hij huisarts in Ee is geweest veel veranderingen meegemaakt. Toen hij in 1993 de praktijk van Bruinsma aan de Humaldawei overnam werd er nog niet met de computer gewerkt. ,,Ik ben daar meteen mee begonnen en heb alle patiëntendossiers in de computer ingevoerd'', vertelt Lamers. Hij vond zijn werk als huisarts vanaf het begin geweldig. ,,Eerst was ik vrij streng. Dat heb ik later bijgesteld. Door de jaren heen ben ik steeds dichter bij de mensen komen te staan. Wat mij altijd heel erg heeft aangesproken is dat de mensen hier heel sociaal zijn. Ze zorgen onderling goed voor elkaar.'' Thuisbevallingen Bijzonder is dat de huisartsen Lamers van Ee en De Vries van Anjum elkaar kennen vanaf de kleuterschoolleeftijd. Zij zijn allebei opgegroeid in Nijverdal en woonden vlak bij elkaar. Lamers: ,,Toen ik hier in Ee begon kwam ik er achter dat hij huisarts in Anjum was.'' Eén van de mooiste onderdelen van zijn werk vond Lamers de thuisbevallingen waarbij hij aanwezig mocht zijn. Met de komst van de dokterswacht kwam daar een eind aan. ,,Ik ben nog wel een tijdje door gegaan met steun van de verloskundigen in Dokkum, want ik kon het werk niet missen. Die samenwerking was geweldig.'' Steeds meer regels Door het toenemende aantal regels is het vak van de huisarts steeds meer veranderd. ,,Op een gegeven moment gingen zorgverzekeraars bepalen wat huisartsen moeten doen. Dat wringt. Eerst was ik zorgverlener en de patiënt was zorgvrager. Langzamerhand zag je dat veranderen. Huisartsen zijn nu zorgproducent en patiënten worden cliënt. Alles draait om kosten, efficiency en doelmatigheid. Maar dat kán niet in de zorg. Patiënten vragen niet om efficiënt geholpen te worden. Ze willen behandeld worden met aandacht en liefde.'' Ondanks de verzakelijking heeft Lamers altijd geprobeerd zijn stress niet over te brengen op de patiënten. Door vijf jaar geleden met zijn praktijk te verhuizen naar het voormalige pand van de Rabobank in Ee speelde hij alvast in op de toekomst. ,,Ik wist dat het anders heel lastig zou worden om een opvolger te vinden.'' Samenvoeging praktijken Met huisarts De Vries uit Anjum praat Lamers al langer over samenvoeging van de praktijken. Het is volgens de dokters de enige manier om de huisartsenzorg op het platteland overeind te houden. Een dorpspraktijk is te klein om aan de eisen van moderne praktijkvoering te voldoen. De gemeente Dongeradeel heeft bepaald om de zorg te concentreren in Anjum. In de multifunctionele accommodatie (MFA) die daar gebouwd gaat worden is plek voor de huisartsenpraktijk van Ee en Anjum. Dokter Glastra van Loon, die de huisartsen al een tijdje waarneemt, gaat deze nieuwe praktijk, die in 2017 klaar moet zijn, runnen. Tot die tijd vestigt de nieuwe huisarts zich in de oude brandweerkazerne van Anjum. Lamers: ,,Ik vind het verschrikkelijk dat de praktijk uit Ee verdwijnt, maar het kan niet anders.'' Overigens blijft de praktijk in Ee wel open als servicepunt. Zo is er nog twee keer per week een spreekuur en kunnen dorpsbewoners hier nog hun medicijnen afhalen. Daarnaast zal een praktijkverpleegkundige de diabeteszorg en bloeddrukcontroles zoveel mogelijk in Ee blijven verzorgen. Toekomst positief Ondanks alles ziet Lamers de toekomst van de huisartsen positief. ,,Huisartsen krijgen er steeds meer taken bij, zoals ziekenhuiszorg. Voor deze extra taken wordt ook meer geld beschikbaar gesteld. Het wordt er allemaal wel ingewikkelder op. Daarom is dit denk ik een goed moment voor mij om te stoppen. De bureaucratie zal ik niet missen, maar mijn werk wel. Het voortbestaan van de huisartsenpraktijk op het platteland is afhankelijk van het aantal patiënten. Daarom hoop ik dat de mensen onze opvolger, die hierin moet investeren, trouw zullen blijven. Anders gebeurt met de huisartsenzorg hetzelfde als wat er eerder al met de bakker, slager en supermarkt is gebeurd.'' Op 10 april is er een afscheidsreceptie in dorpshuis De Jister in Ee van 16.30 tot 18.30 uur waar mensen tevens kennis kunnen maken met de nieuwe huisarts: Hessel Glastra van Loon. Zie ook het Nieuwsblad Noordoost-Friesland van dinsdag 7 april. Tekst en foto: Klasina van der Werf