Wrotterspriis 2015 voor Rein Vellinga

Dokkum - Feanwâlden - Maandagavond 30 maart ontving Rein Velllinga de “Wrotterspriis” van 2015 uit handen van de voorzitter van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o., Mathilde Hommes.

De prijs is hem toegekend voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor diverse organisaties in het dorp. Onder luid applaus van alle aanwezigen bij de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o. nam Rein Velllinga volkomen verrast de oorkonde en het boeket bloemen in ontvangst. Hij is voorgedragen door inwoners uit Feanwâlden. Al op jonge leeftijd vervulde Rein Vellinga een functie in het bestuur van de voetbalvereniging, was leider en vertegenwoordigde de voetbalvereniging in de sportcommissie, een overkoepelend orgaan van alle sportverenigingen in het dorp. Hij is actief geweest in de toenmalige kaatsvereniging en vervulde 19 jaar lang een bestuursfunctie als secretaris en penningmeester in Mei Elkoar Ien (MEI). Nu alweer 9 jaar is hij penningmeester bij Toneelvereniging Vriendenkring en ook bij de Sûkerei te Damwâld is hij actief als rondleider. Deze bescheiden ‘wrotter’, het liefst actief op de achtergrond, verdient het beslist om in het zonnetje gezet te worden. "De Ansche Miedema Wrotterspriis", zoals de prijs officieel heet, is vernoemd naar de heer Ansche Miedema. Miedema heeft veel voor Feanwâlden en haar inwoners betekend. Jaarlijks - mits er kandidaten zijn - reikt het bestuur van Dorpsbelangen Veenwouden / Veenwoudsterwal e.o. de prijs uit aan personen of organisaties die zich op een bijzondere wijze inzetten voor de belangen van de dorpsgenoten.