Noordoost Friese bestuurders praten met Kamerleden over krimp

DOKKUM -  Morgen, donderdag 26 maart, ontbijt een delegatie van bestuurders, ondernemers en organisaties uit Noordoost Fryslân met (Friese) Tweede Kamerleden in Nieuwspoort in Den Haag.

Dit ontbijt wordt georganiseerd om de Friese Kamerleden te informeren over de situatie in Noordoost Fryslân en het belang van het aanwijzen van Noordoost Fryslân als krimpregio. Om dit belang aan te tonen, wordt de Kamerleden een pamflet met cijfers en statistieken, die de noodzaak voor het aanwijzen van de krimpstatus aantonen, aangereikt. ’s Middags vindt een Rondetafelgesprek Bevolkingsdaling en krimp plaats, waaraan burgemeester Marga Waanders namens de regio Noordoost Fryslân deelneemt. Krimpstatus essentieel Op 8 april vergadert de Tweede Kamercommissie Wonen en Rijksdienst. Tijdens die vergadering wordt onder meer gesproken over het aanwijzen van Noordoost Fryslân als krimpregio of als anticipeerregio. Hierbij gaat het om de kabinetsvisie aan de Eerste Kamer naar aanleiding van de motie Barth c.s., de beleidsdoorlichting van het Programma Bevolkingsdaling en het rapport van het Team Midterm Review Bevolkingsdaling. Noordoost Fryslân stond en staat de komende jaren voor een aantal belangrijke opgaven op het gebied van demografische ontwikkelingen waaronder zorg (bijvoorbeeld rondom ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum), voorzieningen en onderwijs. Toewijzing van de krimpstatus voor Noordoost Fryslân is van essentieel belang voor deze dossiers. Aanwezigen Bij het ontbijt morgen zijn in ieder geval aanwezig:
 • Aukje de Vries (lid VVD-fractie Tweede Kamer)
 • Albert de Vries (lid PvdA-fractie Tweede Kamer)
 • Jacques Monasch (lid PvdA-fractie Tweede Kamer)
 • Lutz Jacobi (lid PvdA-fractie Tweede Kamer)
 • Hayke Veldman (lid VVD-fractie Tweede Kamer)
 • Wil van den Berg (burgemeester Ferwerderadiel)
 • Roelof Bos (wethouder gemeente Dantumadiel)
 • Max de Haan (wethouder gemeente Achtkarspelen)
 • William Segers (Ministerie van BZK)
 • Henri Geursen (voorzitter Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân)
 • Henk Harmsma (secretaris landelijk platform anticipeerregio’s)
 • Meye Gildemacher (adviseur provincie Fryslân)
 • Marga Waanders (burgemeester Dongeradeel)