Succesvolle ‘himmeldei’ op basisschool de CNS te Wâlterswâld

WALTERSWALD - Afgelopen 26 maart ‘himmelden’ liefst 120 leerlingen van basisschool de CNS te Wâlterswâld de omgeving van hun school. Het startsein werd gegeven door wethouder Gerben Wiersma.

De leerlingen vulden vele containers met zwerfafval. Het plein, de fietsenhokken, het parkeerterrein voor de school… niets werd overgeslagen. Door de massale ‘himmelactie’ ligt het er weer keurig bij en alle deelnemers kregen een presentje als dank voor de gedane arbeid. In maart, april, mei en juni organiseert de gemeente Dantumadiel jaarlijks de traditionele ‘himmeldagen’. Inwoners, waaronder veel jeugd, maken dan samen hun woonomgeving schoon. De gemeente stelt containers en prikstokken ter beschikking voor de schoonmaakacties. Na afloop worden de volle containers weer opgehaald door de gemeente. Wilt u zelf ook een himmeldei organiseren in uw eigen omgeving met bijvoorbeeld uw buurt, wijk, dorp of vereniging? Meldt u dan aan bij de heer M. Woudwijk van de afdeling Gemeentewurk, telefoon 0519-574481 of via de mail m.woudwijk@gemeentewurk.nl. FOTO ROBIN ZOUTSMA