Jubileumfeest VIOD met een jaar uitgesteld

DRIEZUM -  Het 50-jarig jubileumfeest van VIOD wordt met een jaar uitgesteld en zal nu plaatsvinden in de week van 31 augustus t/m 3 september 2016.  De reden is dat erelid Meent Boersma, die tegenover het sportpark Treffers Heech woont, heel ernstig ziek is. Meent Boersma is één van de grootste pommeranten uit de geschiedenis van VIOD. Maar liefst 43 jaar was hij bestuurslid van VIOD, waarvan 40 jaar als penningmeester. Uit respect voor zijn verdiensten heeft de jubileumcommissie dit besluit genomen. Wie zich al heeft opgegeven voor de reünie, hoeft dat niet weer te doen. Alleen degenen die nu al weten dat zij op 3 september 2016 niet bij de reünie aanwezig kunnen zijn, kunnen dit melden bij Jouke Dantuma (06-23949836 ofinfo@joukedantuma.nl) en krijgen het inschrijfgeld retour.