Militaire oefening 18 tot en met 27 augustus 2015

DOKKUM - Van 18 tot en met 27 augustus 2015 vindt er een militaire oefening plaats op het rond het Lauwersmeer. U kunt daarom in Dongeradeel militairen en militaire voer- en vaartuigen tegenkomen.

Het gaat om hierbij om een oefening van het 11 Genie Compagnie uit Schaarsbergen. Er zijn 15 deelnemers, 3 voertuigen en 4 vaartuigen bij de oefening betrokken. De eenheid welke aan deze oefening gaan deelnemen zijn duikers. Zij gaan oefenen met zoek- en verkenningswerkzaamheden vanaf en onder water, bij daglicht en duisternis. Er wordt geen gebruik worden gemaakt van (oefen)munitie. In principe wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. Wanneer dit niet het geval is, zal vooraf toestemming worden gevraagd aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein.

Schaderegeling

Als er - ondanks alle voorzorgsmaatregelen - schade ontstaat door de oefening, kunt u dit melden aan het Ministerie van Defensie via de onderstaande gegevens. Geef bij uw melding zoveel mogelijk gegevens door, zoals de betreffende eenheid, het kenteken van het voertuig, de datum en de tijd waarop de schade is ontstaan, de plaats waar de schade is ontstaan en een duidelijke omschrijving van de schade. Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims Postbus 9004 3509 AA Utrecht Telefoon 030 – 2180420 jdvclaims@mindef.nl

Vragen

Heeft u vragen over de oefening? Dan kunt u contact opnemen met dhr. B. Jager van de gemeente Dongeradeel via telefoonnummer 14 0519.