Echtpaar Langhout-Velstra uit Buitenpost 60 jaar getrouwd

BUITENPOST - Het echtpaar Langhout-Velstra uit Buitenpost was dinsdag zestig jaar getrouwd. Burgemeester Gerben Gerbrandy bracht namens het gemeentebestuur van Achtkarspelen een bezoek aan het echtpaar.

Folkert Langhout (geboren 26 november 1930) en Rinke Tjitske Langhout-Velstra (geboren 22 mei 1930) trouwden op 18 augustus 1955 in Burgum. Zij gingen wonen op de boerderij van de ouders van Rinke in Aldtsjerk, waar zij eerst met de schoonouders en later zelfstandig de boerderij (in pacht van de kerk) runden. Toen uitbreiding later niet mogelijk bleek, zijn ze in 1970 naar Zwaagwesteinde verhuisd, waar Folkert onderwijzer werd op de Spoarskoalle. Rinke was eerst werkzaam in de kinderverzorging in Hilversum. Na hun trouwen werd ze boerin en was ze actief in het verenigingsleven (plattelandsvrouwen, volleybal, zangkoor, leesgroepen). Het echtpaar kreeg vijf kinderen (Ernst, Sjirk Wierd, Gerard, Jolien en Alex). Ze hebben inmiddels zes kleinkinderen.   FOTO SAKE BEERSTRA