Overgang Pasana Ouderenzorg naar de Kwadrant Groep en Zuid Oost Zorg definitief

DOKKUM - Vrijdagochtend heeft de overdracht van Pasana Ouderenzorg plaats gevonden. Na de verleende toestemming van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is definitief een einde gekomen aan een onzekere periode voor alle medewerkers en cliënten van Pasana Ouderenzorg. Roelof Jonkers van de Kwadrant Groep, Anke Huizenga van Zuid Oost Zorg en de curatoren Hans Silvius en Matthijs Sturms zijn erg blij dat dit moment nu plaatsvindt.

De overdracht wordt per 1 augustus 2015 in gang gezet en zal per 1 september 2015 afgerond zijn. Hiermee starten de Kwadrant Groep en Zuid Oost Zorg een toekomstbestendig zorgaanbod voor mensen in Noordoost Fryslân. De Waadwente onder de vlag van Zuid Oost Zorg en de overige locaties alsonderdeel van de Kwadrant Groep.