Partuur Van der Bos wint PC na eenzijdige finale

FRANEKER - De 162ste PC is gewonnen door het trio Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Daniël Iseger (Leeuwarden).

In de finale nam het winnende partuur al snel een 5-0 voorsprong. Het trio De Groot stribbelde nog wel even tegen maar wist het tij niet meer te keren.
Van de zestien deelnemende parturen genoten vier formaties een beschermde status. Steenstra c.s., Triemstra c.s., Van der Bos c.s en De Groot c.s. waren ieder in een apart ‘kwart’ terecht gekomen opdat zij elkaar niet eerder dan in de halve finale konden tegenkomen.
  De eerste omloop (vet gedrukt de winnende parturen) 1. Jelte-Pieter Dijkstra c.s. - 2. Hendrik Tolsma c.s 1-5 (6-6) 3. Pieter van Althuis c.s - 4. Tjisse Steenstra c.s 2-5 (6-6) 5. Michel Scheepvaart c.s - 6. Johan van der Meulen c.s 2-5 (0-6) 7. Jan Dirk de Groot c.s - 8. Dirk-Yde Sjaarda c.s. 5-0 (6-0) (Sjaarda ging al vroeg in de eerste omloop door zijn enkel. Na enkele minuten te zijn behandeld kon hij verder.) 9. Jelle Attema c.s - 10. Gert-Anne van der Bos c.s. 1-5 (4-6) (Bolswarder Hendrik Bouwhuis kaatste zijn laatste PC.) 11. Wierd Baarda c.s. - 12. Enno Kingma c.s. 4-5 (4-6) 13. Menno van Zwieten c.s. - 14. Johan Diertens c.s. 5-2 (6-2) 15. Bauke Triemstra c.s. - 16. Martijn Olijnsma c.s. 5-2 (6-6) (Grouster Olijnsma kaatste zijn laatste PC.) De tweede omloop 2. Tolsma c.s. - 4. Steenstra c.s 5-5 (6-2) (Na 3-0, 3-2, 4-2 en 4-5 in eersten.) 6. Van der Meulen c.s. - 7. De Groot c.s 5-5 (4-6) (Na 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-4, 5-4 en 5-5 in eersten besliste De Groot de partij met een zitbal.) 10. Van der Bos c.s. - 12. Kingma c.s. 5-2 (6-2) (Na 2-0, 2-1, 4-1, 4-2 in eersten.) 13. Van Zwieten c.s. - 15. Triemstra c.s. 5-1 (6-4) (Na 4-0 en 4-1 in eersten) Halve finale 2. Tolsma c.s. - 7. De Groot c.s 2-5 (4-6) (Na 1-0, 1-4 en 2-4 in eersten.) 10. Van der Bos c.s. - 15. Triemstra c.s. 5-4 (6-4) (Na 0-2, 2-2 en 2-4 in eersten.) Finale
7. De Groot c.s - 10. Van der Bos c.s. 2-5 (2-6) (Na 0-5 en 2-5 in eersten.)
 
Koning
 
Gert-Anne van der Bos werd uitgeroepen tot Koning van de 162ste editie van de PC.