Loting 162ste PC Franeker

FRANEKER - De loting voor de PC vond maandagavond traditiegetrouw plaats in De Koornbeurs.

Voorzitter Johannes Westra onderhield de vele aanwezigen met de gebruikelijke verhalen en wetenswaardigheden. Niet geheel toevallig werd meegedeeld dat er geen kaatser van een verliezend partuur mag worden bij geloot als de situatie op het Sjûkelân daarom vraagt. Vorig jaar immers moest Taeke Triemstra geblesseerd afhaken voor aanvang van de halve finale. Toen nam Jacob Wassenaar de plaats van Triemstra in. Het trio dat tevens bestond uit Gert-Anne van der Bos en Daniël Iseger wist met Wassenaar uiteindelijk de 161ste editie van de PC te winnen. Iseger verdedigt dit jaar zijn koningstitel. Beschermde status Van de zestien deelnemende parturen genoten vier formaties een beschermde status. De favorieten,  Steenstra c.s., Triemstra c.s., Van der Bos c.s en De Groot c.s. werden zogezegd als laatste ingedeeld. Deze trio's kwamen ieder in een apart 'kwart' van de loting terecht opdat zij elkaar niet eerder dan in de halve finale kunnen gaan tegenkomen. De eerste omloop ziet er als volgt uit: 1. Jelte-Pieter Dijkstra (Heerenveen), Hendrik Jan van der Velde (Bolsward) en Evert Pieter Tolsma (Winsum) - 2. Hendrik Tolsma (Leeuwarden), Allard Hoekstra (Franeker) en Thomas van Zuiden (Tjerkwerd) 3. Pieter van Althuis (Franeker), Jacob-Klaas Haitsma (Wommels) en Steven de Bruin (Tzummarum) - 4. Tjisse Steenstra (Bitgummole), Herman Sprik (Witmarsum) en Marten Feenstra (Feinsum) 5. Michel Scheepvaart (Makkum), gert-Jan Meekma (Witmarsum) en erwin Zijlstra (Easterlittens) - 6. Johan van der Meulen (Bitgummole), Hylke Bruinsma (Minnertsga) en Hendrik Kootstra (Minnertsga) 7. Jan Dirk de Groot (Buitenpost), Renze Pieter Hiemstra (Sint jacobiparochie) en Hans Wassenaar (Leeuwarden) - 8. Dirk-Yde Sjaarda (Easterein), Bauke Dijkstra (Easterein) en Jan Schurer (Easterein) 9. Jelle Attema (Idsengahuizum), Hendrik Bouwhuis (Bolsward) en Hillebrand Visser (Makkum) - 10. Gert-Anne van der Bos (Mantgum), Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) en Daniël Iseger (Leeuwarden) 11. Wierd Baarda (Dronryp), Gerrit-Jan Duiven (Hartwerd) en Douwe Anema (Stiens) - 12. Enno Kingma (Westhoek), Pieter-Jan Plat (Leeuwarden) en Jouke Bosje (Leeuwarden) 13. Menno van Zwieten (Peins), Laas Pieter van Straten (Feinsum) en Pier Piersma (Easterlittens) - 14. Johan Diertens (Dronryp), Erik Haitsma (Wommels) en Willem Heeringa (Tzummarum) 15. Bauke Triemstra (Sint Jacobiparochie), Dylan Drent (Harlingen) en Patrick Scheepstra (Franeker) - 16. Martijn Olijnsma (Grou), Alle-Jan Annema (Grou) en Sjoerd de Jong (Sint Jacobiparochie)