Molen De Mearmin naar De Sûkerei in Damwâld

DAMWALD - De gerestaureerde poldermolen De Mearmin is zaterdagmorgen bij het cultureel historisch centrum De Sûkerei aan de Trekwei in Damwâld geplaatst.

De molen was eigendom van Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel en is vorig voorjaar overgenomen door stichting De Sûkerei. De molen is daarna door De Molenmakers in Tzummarum gerestaureerd, onder toezicht van Gijs van Reeuwijk en Adema Architecten. De molen is in 1892 bij Roodkerk gesticht. In 1968 heeft de bekende industriële ondernemer Pier Prins de molen verplaatst naar het GeastmermAr onder Dokkum. In 1990 heeft de molen – door zijn inspanningen - de status van rijksmonument verkregen. Op het terrein van cultureel historisch centrum De Sûkerei staan drie 'wâldhúskes' en een oude sûkereidroegerij (cichoreidrogerij) van 1875. De wâldhúskes stonden vroeger in De Falom, Rinsumageast en De Westereen. De drogerij stond vroeger bij de brug over de Falomsterfeart. De molen past perfect bij dit materieel erfgoed. De kosten van het project worden voor het grootste gedeelte gedekt door het rijk (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en de provincie Fryslân. Daarnaast zijn er diverse fondsen, die inmiddels een bijdrage hebben toegezegd, met name: *​stichting De Jonge Arnoldus; *​Vereniging De Hollandsche Molen (Bankgiroloterij); *​de Gravin van Bijlandstichting; *​het Prins Bernhard Cultuurfonds en *​de Meindersma-Sybenga stichting. De kosten van het project zijn hierdoor grotendeels gedekt. De Sûkerei is nog op zoek naar aanvullende fondsen voor afwerking en inrichting. FOTO'S SAKE BEERSTRA