Wethouder De Haan leest voor op o.b.s. De Mienskip

Dokkum - Buitenpost - In het kader van het thema van de Kinderboekenweek ‘Raar, maar Waar’ heeft Geertruida van Assen uit Kollum het Friese verhaal ‘Nuvere Minsken, Raar, maar Waar’ geschreven en geïllustreerd. Op vrijdagochtend 9 oktober kwam wethouder Max de Haan naar de Mienskip om op de dag van de duurzaamheid een verhaal voor te lezen in groep 8.

Max de Haan, voormalig schoolmeester op De Wynroas, was zichtbaar in zijn element tijdens het voorlezen. Op geheel eigen wijze werd er prachtig invulling gegeven aan het begrip duurzaamheid en nagedacht over hoe men samen de wereld duurzamer zou kunnen maken.
Aansluitend was er nog de mogelijkheid om vragen te stellen aan de wethouder. De kinderen uit groep 8 maakten hier dankbaar gebruik van en stelden interessante vragen over hoe de burgemeester en wethouders omgaan met de vluchtelingenstroom in Achtkarspelen. De Haan had hier duidelijke antwoorden op.
De kinderen wilden ook weten wat het werk van wethouder inhoudt en of het leuker is dan meester zijn. De veelzijdigheid van wethouder zijn sprak Max aan, maar het lesgeven, en dat bleek deze vrijdagochtend maar al te goed, blijft ook een prachtig vak.
In het kader van het thema van de Kinderboekenweek ‘Raar, maar Waar’ heeft Geertruida van Assen uit Kollum het Friese verhaal ‘Nuvere Minsken, Raar, maar Waar’ geschreven en geïllustreerd. Op vrijdagochtend 9 oktober kwam wethouder Max de Haan naar de Mienskip om op de dag van de duurzaamheid een verhaal voor te lezen in groep 8.
In het kader van het thema van de Kinderboekenweek ‘Raar, maar Waar’ heeft Geertruida van Assen uit Kollum het Friese verhaal ‘Nuvere Minsken, Raar, maar Waar’ geschreven en geïllustreerd. Op vrijdagochtend 9 oktober kwam wethouder Max de Haan naar de Mienskip om op de dag van de duurzaamheid een verhaal voor te lezen in groep 8.
---------------
Bûtenpost - Freedtemoarn 9 oktober kaam Max de Haan nei de Mienskip om op de dei fan de duorsumens in ferhaal foar te lêzen yn groep 8. Yn it ramt fan it tema fan de Berneboekewike ‘Raar maar Waar’ hat Geertruida van Assen út Kollum it Fryske ferhaal ‘Nuvere Minsken, Raar maar Waar’ skreaun en illustreare.
Max de Haan, earder skoalmaster op de Wynroas yn Harkema, wie sichtber yn syn elemint tidens it foarlêzen. Op eigen wize waard der prachtig ynfolling jûn oan it begrip duorsumens en waard der neitocht oer hoe’t men mei inoar de wrâld duorsumer meitsje kin.
Oanslutend wie der noch de mooglikheid om fragen te stellen oan de wethâlder. De bern út groep 8 makken hjir tankber gebrûk fan en stelden ynteressante fragen oer hoe’t boargemaster en wethâlders bygelyks omgean mei de flechtlingenstream yn de gemeente Achtkarspelen. De Haan hie hjir dúdlike antwurden op.
De bern woenen ek witte wat it wurk fan wethouder ynhâldt en oft it leuker is dan master wêze. De alsidigens fan in wethâlder sprekt Max oan, mar it les jaan (en dat die dizze freedtemoarn ek goed bliken) bliuwt fansels in prachtig fak.