Aangepakte N357 Hallum-Holwerd feestelijk geopend

Dokkum - Hallum - Het werk aan de provinciale weg tussen Hallum en Holwerd is afgerond. Na een halfjaar vol werkzaamheden is de N357 weer open voor verkeer. Gedeputeerde Sietske Poepjes opende vandaag officieel de weg. Samen met leerlingen van de basisscholen Op ‘e Dobbe uit Hallum en Aasterage uit Marrum reed ze over een deel van het traject. In de bus gaf ze uitleg over hoe ook voor hen de weg veiliger is geworden.

,,Yn de ôfrûne jierren is der op dizze wize hieltyd mear ferkear by kommen”, licht gedeputeerde Sietske Poepjes toe. ,,De dyk wie net feilich mear. Ek moast der nedich ûnderhâld dien wurde. Dy ûnfeilige situaasje is no ferline tiid, foar sawol it auto- as it fytsferkear.” Omdat het een groot project over een lange afstand is, werd de aanpak van de N357 in vier fasen geknipt. Fase drie is nu afgerond. In de komende jaren wordt over het hele traject het fietspad verder van de autoweg gelegd; dit is nu al gebeurd bij de kruispunten. Belangrijkste winst na drie fasen is dat de autoweg veiliger is geworden. De provinciale weg is nu breder en een aantal bochten minder scherp. Een dubbele streep op het wegdek zorgt ervoor dat automobilisten de volle breedte van de weg gebruiken. Daarnaast is een aantal kruispunten verkleind en zijn er 'linksafvakken' gekomen. Dit is veiliger en verbetert de doorstroming van het verkeer. Tot slot zorgen fietsoversteken ervoor dat fietsers voortaan in twee delen de weg kunnen oversteken. Zo hoeven ze per gedeelde oversteek maar één weghelft te controleren op aankomend verkeer.