Noorden wil ruimte houden voor grondgebonden groei melkveehouderij

Dokkum - Dokkum - De drie noordelijke provincies maken zich zorgen over het plan van staatssecretaris Dijksma voor productiebeperking van de melkveehouderij. Als deze beperking er daadwerkelijk komt, pleiten Fryslân, Groningen en Drenthe voor een eerlijk en duurzaam systeem. Dit moet de mogelijkheid voor grondgebonden groei openhouden. Het Noorden denkt graag mee over de verdere uitwerking van zo’n systeem.

De noordelijke gedeputeerden Kramer (Frl), Staghouwer (Gr) en Jumelet (Dr) zouden het betreuren als het Rijk met regelgeving komt, maar hebben er wel begrip voor dat Dijksma het fosfaatplafond moet handhaven, mits er sprake is van eerlijke en duurzame regelgeving. Daarom wil het Noorden, dat Dijksma een eventueel systeem voor productiebeperking koppelt aan grondgebondenheid. Dit stelden de sector zelf en zuivelorganisaties eerder ook voor. Grondgebondenheid houdt in dat een boer voldoende grond heeft voor de productie van voer en voor het ‘kwijtraken’ van de mest. Dat is goed voor milieu, landschap, natuur en weidegang. Het Noorden vindt het niet eerlijk dat een intensief bedrijf (veel vee, weinig grond) voordelen heeft ten opzichte van extensieve boeren. Het kan in de ogen van de drie gedeputeerden niet zo zijn dat een intensief bedrijf met een flink fosfaatoverschot, zijn dier-, fosfaat- of productierechten kan behouden. Dit terwijl een extensief bedrijf dat vóór de afschaffing van het melkquotum in stalruimte en grond investeerde, nu geen kans meer heeft om grondgebonden te groeien. Recent kwam het bericht naar buiten dat de Nederlandse melkveehouderij vorig jaar meer fosfaat uit mest produceerde dan landelijk was afgesproken. Samen met de mest van kippen en varkens dreigt de sector nu de maximum fosfaatproductie (opgelegd door de EU) te overschrijden. Het Rijk onderzoekt wat de mogelijkheden voor een productiebeperking zijn, voor het geval de melkveebedrijven in de toekomst te veel blijven produceren. De melkveehouderij en alle bedrijvigheid daaromheen is een belangrijke tak voor Fryslân, Groningen en Drenthe. De sector heeft afgelopen jaren fors geïnvesteerd. Niet alleen om te groeien maar juist ook om te verduurzamen. Het noorden treedt hierover dan ook graag in contact met de staatssecretaris.