Rioolproject basisscholen Noordoost Friesland

PAESENS - Een klaarmeester is de baas van de rioolwaterzuivering. In die rioolwaterzuivering leven allemaal bacteriën. De klaarmeester past goed op deze bacteriën, want de bacteriën zorgen ervoor dat het water weer schoon wordt. Dit verhaal vertelden de leerlingen van CBA ’t Kompas uit Paesens aan wethouder De Graaf. Zij leerden dit allemaal tijdens het project ‘Help, mijn eendje verdwijnt in het riool’.

Het project ‘Help mijn eendje verdwijnt in het riool’ is een kort en krachtig project voor alle
basisscholen in Noordoost Friesland, waar kinderen op zoek gaan naar de verborgen wereld achter het afvoerputje. Het project in Paesens startte met een gastles in de klas. Daarna bekeken de leerlingen een miniwaterzuivering en maakten zij een drol van ontbijtkoek, appelstroop en pindakaas. De juf moest voor bacterie spelen en een hapje nemen van de drol.
Alle honderd basisscholen hebben inmiddels het project afgerond. De afsluiting was een bezoek aan de rioolwaterzuivering in Dokkum, Birdaard of Kollumerzwaag. Daar zagen en roken de leerlingen hoe het vieze rioolwater uit hun eigen woonplaats weer schoon wordt gemaakt door bacteriën.
De zoektocht naar de verborgen wereld van het riool werd thuis voortgezet aan de hand van een
fotowedstrijd. In hun eigen omgeving mochten de kinderen een geel badeendje op de foto zetten in een situatie met (afval)water of het riool. Christiaan Groen heeft voor de gemeente Dongeradeel de mooiste foto gemaakt. Daarmee won groep 7/8 van CBS ‘t Kompas de hoofdprijs, die werd uitgereikt door wethouder De Graaf: een ‘strúntocht’ door het nationaal park De Alde Feanen onder leiding van een gids van It Fryske Gea.
Het project is ontwikkeld door de drie Natuur- en Milieueducatie-Centra in Noordoost-Friesland (De Klyster, NME Achtkarspelen en NME Tytsjerksteradiel) in samenwerking met de zes gemeenten en It Wetterskip Fryslân.
Dinsdag 6 oktober is de kinderboekenweek van start gegaan met als thema ‘Raar, maar waar!’ De onderwerpen die bij dit thema aan bod komen zijn natuur, techniek en wetenschap. Het rioolproject sluit mooi aan bij dit thema.