Aan de slag met landschapsonderhoud

Dokkum - Kollum - De leerlingen van de Koningin Julianaschool  uit Kollum gingen dinsdagmorgen aan de slag bij de zorgboerderij van de familie A. Ripping in Kollum. De leerlingen werden welkom geheten door LandschapsbeheerFriesland. Hierna splitsen zij zich in drie groepen om aan de slag te gaan met snoeien, zagen en andere opdrachten.

Zo’n duizend leerlingen van groep 7 en 8 van scholen in Noordoost-Fryslân doen mee aan het Educatieproject ‘Noardlike Fryske Wâlden, takomst foar in unyk lânskip’. De leerlingen gingen vol enthousiasme aan de slag om de elzensingels bij te snoeien; die waren hard toe aan een onderhoudsbeurt.
In september en oktober worden er tientallen agrarische bedrijven bezocht. Verdeeld over enkele weken gaan 41 verschillende groepen kinderen aan de slag met het onderhoud van het
coulisselandschap onder begeleiding van een gids van Landschapsbeheer Friesland. In 2008 ontwikkelde NME-Centrum De Klyster in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging,
Landschapsbeheer en het IVN een project om leerlingen te betrekken bij hun geboortestreek: het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden.