Friese organisaties gaan samen werk maken van platteland

Dokkum - Leeuwarden - Om ervoor te zorgen dat het Friese landschap zijn aantrekkelijke, diverse en unieke karakter behoudt en versterkt, bundelen It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland hun krachten. De Koperen Tuin in Leeuwarden diende 5 oktober als decor voor de officiële bekrachtiging van de samenwerking. Roel de Jong werd geïntroduceerd als directeur van de nieuwe coöperatie.

De samenleving neemt vaker, en op tal van terreinen, het heft in eigen handen. Ook neemt het gebiedsgericht samenwerken een grote vlucht. Daarom besloten Landschapsbeheer Friesland en It Fryske Gea elkaar op te zoeken, kennis te delen en samen te werken in Koöperaasje DoarpenLân. Partijen die zich inzetten voor het Friese platteland, kunnen lid worden van de nieuwe coöperatie, zo vertelde directeur De Jong tijdens de introductie die werd opgeluisterd met lezingen, muziek en de onthulling van naam en logo. Aanwezig gedeputeerde Johannes Kramer liet desgevraagd weten het initiatief een warm hart toe te dragen. ,,Als provincie steunen we dit initiatief van harte. Het sluit aan bij de tijdsgeest waarin het initiatief minder bij de overheid en meer bij de private sector komt te liggen. Bovendien kunnen de zo noodzakelijke integrale oplossingen enkel door samenwerking tot stand worden gebracht. De coöperatie kan daar een belangrijke rol in spelen.” DoarpenLân is een onafhankelijk platform van en voor organisaties die werk maken van het Friese platteland in al haar facetten. DoarpenLân initieert, coördineert en stimuleert initiatieven die de Friese leefomgeving versterken. De coöperatie staat open voor natuur-, landschap en milieuorganisaties, gebiedscollectieven en burgerinitiatieven. Maar ook partijen die zich bezighouden met dorpsontwikkeling, monumentenzorg en cultureel erfgoed zijn welkom. De bundeling van kennis, slagkracht en financiële middelen brengt anders onbereikbare doelen binnen handbereik. Naast voorzitter Arie Aalberts bestaat de raad van toezicht uit: Henk Dommerholt, Jeltsje van der Meer en Harm de Kroon.