Koninklijke onderscheiding voor Reinder Reinders uit Drogeham

Dokkum - Drogeham - Reinder Reinders uit Drogeham is zondag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De koninklijke onderscheiding met bijbehorende versierselen werden Reinders opgespeld door burgemeester Gerben Gerbrandy van de gemeente Achtkarspelen.

De uitreiking van het lintje vond plaats in de Jacob-Tsjerke in Drogeham, waar Reinders tijdens de ochtenddienst na een periode van dertig jaar afscheid nam als boekhouder van de PKN-gemeente. Reinders (1 maart 1945, Marum) is sinds 1985 nauw betrokken bij het geloofsleven in het brinkdorp. Hij was onder andere financieel verantwoordelijk voor de kerk, pastorie, de begraafplaatsen, landerijen en - later - gebouw De Fakkel. Daarnaast was Reinders kerkvoogd en kerkrentmeester. Reinders, die deel uitmaakte van de vroegere hervormde gemeente in Drogeham, zette zich actief in voor de fusie die leidde tot de PKN-gemeente. Voordat Reinders in de jaren tachtig naar Drogeham verhuisde, woonde hij in Kootstertille en Damwâld. Ook in deze beide dorpen maakte hij zich verdienstelijk voor de plaatselijke hervormde gemeente. Van 1970 tot 2011 was Reinders actief voor uitvaartvereniging De Koaten Kootstertille. Hij vervulde er een groot aantal jaren het penningmeester- en voorzitterschap. Bovendien zorgde hij voor de professionalisering en het op orde brengen van de administratie van de uitvaartvereniging. Ook behartigde Reinder Reinders de belangen van veehouders en landbouwers. Van 1988 tot 1992 was hij voorzitter van de Vereniging Veehouderijbelangen Achtkarspelen. Als lid van de regioraad Noord-Friesland van zuivelcoöperatie Friesland Dairy Foods kwam Reinders van 1990 tot 1997 op voor de melkveehouders uit de regio. Hij legde daarbij in een periode van onrust en ontevredenheid talrijke huisbezoeken af om te zorgen dat leden bij de coöperatie bleven. Reinders was daarnaast van 1991 tot 1995 bestuurslid van de afdeling Achtkarspelen van de Landbouwmaatschappij Friesland. Namens de PKN-gemeente Drogeham stak Trynke Veenstra-Everts de loftrompet over de inzet en verdiensten van Reinder Reinders. Hij is betrokken, secuur en een man van verhalen, schetste mevrouw Veenstra een aantal karaktertrekken van de scheidend boekhouder. ,,Reinder is altyd aktyf foar in oar.” In een volle kerkzaal van de Jacob-Tsjerke, die onder leiding van dominee Jouke Droogsma Startzondag met het thema ‘Goede buren’ vierde, stelde burgemeester Gerbrandy dat Reinders gewend was om hard te werken. ,,Daarnaast is het een man die goed kan luisteren", vertelde Gerbrandy. De burgemeester prees de zeer actieve houding van personen als Reinders waar dorp en gemeenschap ontzettend veel baat bij hebben.