Kollumerland verlengt crisis- noodopvang aan vluchtelingen

Dokkum - Kollum - De gemeente Kollumerland c.a. gaat de tijdelijke crisis-noodopvang in Kollum verlengen met ongeveer tien dagen. Het college van burgemeester en wethouders heeft positief gereageerd op het verzoek vanuit  Veiligheidsregio Fryslân (VRF). Reden hiervoor is een humanitaire afweging.

De gemeente Kollumerland c.a. verleent vanaf 30 september jl. crisis-noodopvang aan honderd vluchtelingen in sporthal ‘Van der Bijhal’ in Kollum. De eerste opzet was, dat het verblijf voor de duur van twee keer 72 uur zou zijn. De opvang verloopt goed en iedereen die hier een rol in heeft, raakt al behoorlijk ingewerkt. Bovendien hebben de vluchtelingen het in deze opvang redelijk goed naar het zin. Vanuit Veiligheidsregio Fryslân is de vraag gekomen om de periode van opvang in Kollum te verlengen tot half oktober 2015. Vanaf dat moment is naar verwachting de noodopvanglocatie in het WTC-Expo in Leeuwarden voor langere tijd beschikbaar. Voor Kollumerland c.a. betekent dat een verlenging met ongeveer tien dagen. Het college heeft besloten in te gaan op het verzoek. Een reden hiervoor is, dat zichtbaar is hoe de vluchtelingen hebben te lijden onder weer een verplaatsing. Met name ook de kinderen zijn angstig en onrustig. ,,We gunnen de mensen een klein beetje rust door hun nog tien dagen langer een verblijfplaats aan te bieden”, aldus burgemeester Bilker. Voor de activiteiten die normaal gesproken in de ‘Van der Bijhal’ en ‘De Colle’ plaatsvinden, worden, voor zover mogelijk, alternatieve locaties gezocht. De betrokken instellingen, organisaties en verenigingen worden hierover geïnformeerd.