Werkervaringsproject restauratie beurtschip ‘Dorp Grouw’

DROGEHAM - De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel starten met het lokale bedrijfsleven en onderwijsinstellingen een werkervaringsproject. Bij Wadro in Drogeham gaan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het oude beurtschip ‘Dorp Grouw’ restaureren. Tijdens een ontbijtsessie van Achtkarspelen Bedrijven Contact (ABC) op donderdag 29 oktober hebben de samenwerkingspartners het werkervaringsproject gepresenteerd.

Het totale werkgelegenheidsproject neemt drie jaar in beslag. Gedurende het project kunnen circa 30-50 personen aan het schip werken. Naar verwachting vinden ongeveer 25 mensen dankzij dit project weer werk en krijgen nog eens 25 mensen een duidelijker beeld van hun positie op de arbeidsmarkt. Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn gemeenten met relatief veel metaalbedrijven. Voor metaalbedrijven is het van groot belang dat ook op termijn goed personeel beschikbaar blijft. Het huidige personeel vergrijst en straks is een nieuwe lichting ervaren en geschoold personeel nodig. Het werkervaringsproject wordt opgestart met lokale partners. Naast het bedrijfsbelang zijn zij betrokken vanwege de sociaal maatschappelijk doelstellingen van het project. Het gaat om de volgende partners: Barkmeijer Shipyards uit Stroobos, het stichtingsbestuur Dorp Grouw, Scheepswerf Jelle Talsma, Skûtsjemuseum Earnewâld, NOFCOM leerwerkplaats Friese Poort, Uitzendbureau Fritech, Uitzendbureaus  Alertec en de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Het schip ‘Dorp Grouw’ is het laatst bewaarde beurtschip van Fryslân. Na haar werk als beurtschip, heeft het schip dienst gedaan als plezierjacht, vissersboot en woonboot. Begin 2011 is het ernstig vervallen schip gekocht door de stichting ‘Dorp Grouw’. In samenwerking met de gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en het lokale bedrijfsleven wordt het schip weer in de oude luister hersteld. In Drogeham wordt het metalen gedeelte van het schip opgeknapt. Later wordt bij het Skûtsjemuseum in Earnewâld het houtwerk van het schip onder handen genomen.