Sportverenigingen starten met energiebesparing

BURGUM - Burgemeester Ter Keurs van Tytsjerksteradiel gaf op 14 oktober in Burgum het startschot voor het project ‘De duurzame sportvereniging’.

De zes samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân, Sport Fryslân, de provincie Fryslân en SportStroom informeerden sportverenigingen over de kansen om hun eigen sportaccommodatie te verduurzamen. Tijdens deze eerste bijeenkomst in Burgum waren zo’n zestig mensen aanwezig, waaronder 24 sportverenigingen. Op 26 oktober waren er in Dokkum zo’n 55 mensen aanwezig, waarvan 17 sportclubs. Wethouder Pytsje de Graaf van Dongeradeel is tevreden met de opkomst tijdens beide bijeenkomsten: ,,Dit projekt is foar alle sportferienings yn Noardeast Fryslân in geweldige kâns om te besparjen op harren enerzjykosten”. Sportverenigingen kunnen zich nog aanmelden tot 11 december voor deelname aan het project. Kijk voor meer informatie op http://www.sportfryslan.nl/energie.