Uitbreiding AZC Burgum biedt ruimte voor noodopvang vluchtelingen

BURGUM - In Burgum wordt een noodopvanglocatie voor 200 vluchtelingen georganiseerd. Het college van B&W van Tytsjerksteradiel heeft dit besluit vandaag genomen. De noodopvang komt op een tijdelijke locatie op het sportcomplex aan de Elingsloane in Burgum, aangrenzend aan de oostkant van het bestaande AZC. Naar verwachting zullen de eerste bewoners van de

noodopvang begin januari 2016 arriveren. De voorbereidende werkzaamheden starten in
december.
De noodopvang van vluchtelingen is mogelijk door een koppeling met de uitbreiding van het
bestaande AZC in Burgum aan de Elingsloane. Hier wonen nu 450 mensen, voornamelijk in
gezinsopvang. Daarnaast worden ook 70 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s)
opgevangen. In de toekomst biedt het AZC plaats aan 600 mensen. De verbouwing van het
AZC start naar verwachting in de zomer van 2017. Voor de bewoners van het AZC is dan
tijdelijk vervangende woonruimte nodig. Hiervoor wordt een zgn. wissellocatie ontwikkeld.
Door deze wissellocatie nu al te realiseren kan deze eerst worden gebruikt voor
noodopvang.
Vluchtelingen die na de crisisopvang (72 uur) nog niet terechtkunnen in een van de
aanmeldcentra (van waaruit de registratie plaatsvindt) worden tijdelijk opgevangen in
noodopvanglocaties.  Er is geen vaste termijn voor noodopvang. B&W gaan ervanuit dat de
noodopvang in Burgum uiterlijk eindigt op het moment dat de bouwwerkzaamheden van het
AZC starten. Vanaf dat moment wordt de locatie ingezet als wissellocatie voor de bewoners
van het AZC. Het gebruik van het sportveld voor noodopvang en wissellocatie is voor
maximaal drie jaren.
De gemeente organiseert op donderdag 29 oktober van 16.00 – 18.30 uur een infomarkt in
het gemeentehuis. Tijdens deze infomarkt zijn het gemeentebestuur en het COA aanwezig
voor informatie en vragen. Informatie wordt ook gedeeld via de website www.t-diel.nl/ noodopvang.
Inwoners van Tytsjerksteradiel kunnen de gemeente voor vragen over de tijdelijke locatie
ook bereiken via telefoonnummer 0511-460860. Dit nummer is in gebruik vanaf woensdag
28 oktober, 14.00 uur.