Aanleg Bûtenfjildroute komend voorjaar van start

Dokkum - RYPTSJERK - In het voorjaar van 2016 start de aanleg van een nieuwe electric-only route: de Bûtenfjildroute. Eind 2014 bereikten provincie Fryslân en gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel hierover een akkoord. De route loopt vanaf de Grutte Wielen bij Leeuwarden via Ryptsjerk en het natuurgebied Bûtenfjild naar de Swemmer bij De Westereen. Op 25 november is er een inloopavond voor inwoners.

RYPTSJERK - In het voorjaar van 2016 start de aanleg van een nieuwe electric-only route: de Bûtenfjildroute. Eind 2014 bereikten provincie Fryslân en gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel hierover een akkoord. De route loopt vanaf de Grutte Wielen bij Leeuwarden via Ryptsjerk en het natuurgebied Bûtenfjild naar de Swemmer bij De Westereen. Op 25 november is er een inloopavond voor inwoners.
Op deze avond worden zij geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en de planning van de
werkzaamheden. De nieuwe vaarroute verbindt het natuurgebied Bûtenfjild met Leeuwarden en de Lits-Lauwersmarroute en is daarmee een prachtige uitbreiding van het Friese vaarnetwerk. Om de route gebruiksklaar te maken, worden bruggen verhoogd en wordt het water gebaggerd. Ook komen er twee sluizen op het traject van de vaarroute. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van de werkzaamheden gestart. Volgens planning is de Bûtenfjildroute dan eind 2016 een feit.
De Bûtenfjildroute is de derde electric-only route in Fryslân. Sinds afgelopen zomer is er al een mooi rondje vanaf Heeg over de Idsegeasterpoel naar Oudega gerealiseerd. En via het Ringwiel en het Sânmar terug naar Heeg. Daarnaast krijgt Súdwest-Fryslân de Reidmarroute. Met de Bûtenfjildroute zet Fryslân weer een nieuwe stap in de richting van duurzaam, schoon en rustig varen.
Op 25 november is er een inloopavond voor inwoners van de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel, om hen het laatste nieuws te geven over de aanleg van de vaarverbinding. Deze bijeenkomst vindt plaats in De Einekoer te Ryptsjerk en start om 19.30 uur. Afgelopen voorjaar was er al een informatieavond voor eigenaren langs de route. Bovendien zijn er later dit jaar met verschillende groepen inwoners gesprekken gevoerd. Ook de Stichting Wetterwâlden is nauw bij het project betrokken.