Werkzaamheden Wetterskip Schiermonnikoog derde fase in

SCHIERMONNIKOOG - De werkzaamheden voor het project 'Watergebiedsplan Schiermonnikoog' van Wetterskip Fryslân gaan de derde fase in. Ze starten eind 2015 en begin 2016 en duren tot eind maart 2016. Wetterskip Fryslân voert de werkzaamheden uit op twee locaties, te weten omgeving ijsbaan De Berkenplas en het vogelringstation op Schiermonnikoog. Op beide locaties worden werkzaamheden uitgevoerd die wateroverlast tegen moeten gaan.

In de omgeving van ijsbaan De Berkenplas is het doel om het overtollig water via het
oosten van de ijsbaan af te voeren en te laten infiltreren in de bodem. Om dit te bereiken wordt ter plaatse de bestaande afwateringspomp richting het Karrepad afgesloten. Het overtollige water stroomt in de toekomst via diverse nieuwe aan te leggen leidingen en infiltratiewatergangen richting de berkenplas af. Het overtollige water wordt bij De Berkenplas via een nieuwe overstortput in de bestaande afvoerleiding naar de Prins Bernardweg geleid, waarna het in de polder uitkomt.
De tweede locatie waar Wetterskip Fryslân werkzaamheden gaat uitvoeren, is bij het
vogelringstation. Ook hier is het doel om wateroverlast gedurende het natte seizoen beter
te kunnen beheersen en het in stand houden van waterhuishouding in het kwetsbare
natuurgebied Arnicaweide kan door deze werkzaamheden beter worden beheerst. De
werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit het aanbrengen van instroombakken en nieuwe
watergangen en waterafvoerleidingen. Ook het verhogen van het bestaande zandpad is een
onderdeel van de werkzaamheden.
Op donderdag 15 oktober jl. is er door Wetterskip Fryslân een informatiemiddag en –avond
in het dorpshuis gehouden. Hier kwamen ruim 25 belangstellenden op af. Er werden
vragen gesteld over het ontstaan van dit project en er waren diverse vragen van technische
aard. Wetterskip Fryslân had drie medewerkers gevraagd de vragen te beantwoorden.