Sint bij feestelijke opening keersluis Munnekezijl

MUNNIKEZIJL - De gerestaureerde keersluis werd afgelopen zaterdag opgeleverd aan de dorpsbewoners van Munnekezijn. Er werd een informatiebord onthuld door Wethouder J. Boerema van de gemeente Kollumerland c.a. en Stichting Waterschapserfgoed. Sinterklaas, die diezelfde middag aan kwam in Munnekezijl, hielp ook een handje mee.

Om het geheel nog wat meer op te vrolijken was de Christelijke Muziekvereniging Tida Kira ook aanwezig. Vlak voor de zomer zijn de werkzaamheden begonnen van de restauratie van de keersluis en voor het dorp Munnekezijl is het nu weer een prachtig monument.
De keersluis dateert uit 1882. De sluis is aangebracht om de afwatering van de Friese boezem op de Lauwerszee
te verbeteren. De bouw van de sluis was onderdeel van het plan, dat in 1881 door Provinciale Staten van Friesland werd aangenomen ter verbetering van de afvoerkanalen vanaf het Bergumermeer tot aan Zoutkamp. Het afvoerkanaal de Lauwers werd ter plaatse van Munnekezijl verlegd, zodat de oude sluis kon worden vervangen door de keersluis. De oude sluis is echter nog altijd aanwezig. Na de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 is de functie van de keersluis verdwenen. De keersluis met brug is thans in eigendom van Stichting Waterschapserfgoed.
De restauratie omvatte hoofdzakelijk het herstel van het metsel- en voegwerk op het niveau van de waterlijn. Knol Grond, Weg en Waterbouw bv uit Akkrum heeft de stalen damwand bij de keersluis aangebracht, waarna de schuiven in de keersluis gedicht konden worden. Het waterpeil kon vervolgens tijdelijk verlaagd kan worden, zodat restauratiebedrijf metsel- en voegwerk Douwenga uit Franeker de werkzaamheden aan het metselwerk kon uitvoeren. Dit bedrijf heeft eerder het onderhoud aan het metsel- en voegwerk van de bovenbouw uitgevoerd.
Subsidies zijn verkregen van de provincie Fryslân, die eerder de eigenaar van de keersluis was. Na de feestelijke opening ging Sint en de pieten met de kinderen wandelend door het dorp. Eindpunt was het  dorpshuis waar nog lang feest werd gevierd.
Foto’s: Sake Beerstra