Amper tegengeluid bij behandeling komst AZC Dokkum

DOKKUM - De gemeenteraadsvergadering in de gemeente Dongeradeel waar de komst van een AZC naar Dokkum werd besproken, is donderdagavond rustig verlopen. Er waren geen demonstraties, spandoeken of andere zichtbare tegenstanders op de publieke tribune. Politieke partijen in de raad hadden wel vragen en suggesties, maar geen van de partijen sprak zich tegen een centrum uit. Het college van B&W besloot eerder om een tijdelijk AZC te vestigen in Dokkum om 600 asielzoekers op de voormalige AZC-locatie aan de Parklaan in Dokkum op te kunnen vangen. In de zomer van 2016 moet het centrum klaar zijn voor gebruik.

De meeste partijen hadden vragen op het gebied van openbare orde en ruimtelijke ordening. Over de noodzaak was de overgrote meerderheid het eens, al was de ene partij enthousiaster als de ander. Er werd gesproken van een ,,humanitaire plicht”, door de ChristenUnie, ,,helaas niet permanent”, door een enthousiaste PvdA en ,,blij dat het nu – tijdens de raadsvergadering – rustiger is dan anders”, sprak Dongeradeel Sociaal. De mening van Jannie van Midlum, van Algemeen Belang Dongeradeel dat er geen ‘containerachtige units’ op het terrein moeten komen, werd door praktisch de hele raad in deze of gelijksoortige woorden herhaald. Burgemeester Marga Waanders reageerde verder op vragen over de openbare orde dat er bij voorbaat geen extra politiecapaciteit werd ingezet. In de klankbordgroep waar buurtbewoners zitting in hebben mag wat haar betreft ook alles worden gezegd. ,,Het is een open proces, waar alles aan de orde kan komen”, aldus de burgemeester. “De alertheid van iedereen is overigens altijd goed”, reageerde Waanders op vragen van de VVD over ‘terrorisering’ en radicalisering. De partij had ook de wens om politiemeldingen die een relatie met het AZC hebben aan de raad voor te leggen. De burgemeester zag daar niet direct het nut van in. ,,Maar ik zal niets in de doofpot stoppen”, reageerde Waanders. Verder kon ze de politie-inzet wanneer die nodig was wel garanderen. Het college kon ook nog niets zeggen over de samenstelling van de toekomstige inwoners van het AZC. ,,Dat is altijd een afspiegeling van de instroom die er op dat moment is en is dus pas op het laatste moment duidelijk”, aldus burgemeester Marga Waanders. Tijdens de informatiebijeenkomst over het AZC waren het voornamelijk Syrische mannen die Nederland binnenkwamen. In het AZC in Drachten – waar de raadsleden kortgeleden op werkbezoek waren – is de verdeling tussen mannen, vrouwen en kinderen ongeveer gelijk. In de bestuursovereenkomst die wordt opgesteld worden de afspraken met het COA vastgelegd. Onderwerpen die tijdens de informatiebijeenkomst door de inwoners zijn aangekaart en die in de verschillende gesprekken naar voren zijn gekomen worden hierin ook meegenomen. De klankbordgroep waar bewoners en betrokken organisatie in zitten wordt na de komst van het AZC omgevormd tot een overlegcommissie, die regelmatig aan tafel zit met de locatiemanager van het nieuwe centrum.