Dolle pret bij Sinterklaassprookje

KOLLUM - Woensdagmorgen stroomde de Colle in Kollum vol met zo'n 260 basisschool leerlingen uit Noordoost Friesland voor het Sinterklaassprookje, dat opgevoerd werd door De toneelploeg van de Sint Nicolaascommissie Noordoost Friesland. Het Sinterklaassprookje wordt al sinds 1958 jaarlijks opgevoerd. Het verhaal verteld dit jaar over Wiebe Winter en zijn ijskristal.

Wiebe Winter siket om syn iiskristal, want mei help fan dit kristal kin er de winter begjinne litte. Spitergenôch naaie fjouwer trollen mei it kristal út. As de trollen troch krije dat se mei it kristal tsjoene kinne, wolle se de hiele wrâld befrieze. Eltsenien siket mei. Wêr is it kristal? Soe de echte winter ea begjinne kinne?
Zaterdagavond 28 november om 20.00 uur wordt voor alle belangstellenden in de Colle in Kollum het Sinterklaassprookje opnieuw opgevoerd.